Verhalende traditie

Het Enneagram kent vele stijlen waarin het aangeboden en onderricht wordt. De ESN kiest ervoor om te werken met het Enneagram in de verhalende traditie.

Wat wordt ermee bedoeld?

Deze werkwijze gaat ervan uit dat mensen zelf expert zijn in hun eigen type-patroon. Zij alleen kunnen van binnenuit vertellen hoe de dingen ervaren worden. Hieruit vloeit ook voort dat het niet mogelijk is anderen respectvol te typeren zonder eerst hun verhaal gehoord te hebben!

Helen Palmer en David Daniels hebben de panel- en interviewmethodiek ontwikkeld waarin deze werkwijze geïllustreerd wordt. De geïnterviewde persoon vertelt, aan de hand van vragen over het type-patroon, in eigen taal en met bijbehorende energie hoe ‘het werkt’. Deze verhalen creëren zo, anders dan een enneagram-boek of workshop, op levendige wijze het algemene beeld van een type en tegelijkertijd het unieke karakter van de mens die dit type gebruikt. Het verhalende effect verschaft een verdiepend inzicht voor zowel de verteller als de luisteraar.

Verhalen (in relatie met andere typen)

BuiktypenHoofdtypenHarttypen
Type 8Type 5 Type 2
Type 9Type 6Type 3
Type 1Type 7Type 4