Verhalende traditie

Er zijn meerdere stijlen waarin het enneagram aangeboden en onderwezen wordt. De ESN kiest ervoor om te werken met het de verhalende traditie.

Wat is de verhalende traditie?

De verhalende traditie gaat ervan uit dat mensen zelf expert zijn in hun eigen type-patroon. Alleen zij zelf kunnen van binnenuit vertellen hoe ze de dingen vanuit hun type-patroon ervaren. Hieruit vloeit ook voort dat het niet mogelijk is anderen respectvol te typeren zonder eerst hun verhaal gehoord te hebben.

In lijn van deze traditie hebben Helen Palmer en David Daniels de panel- en interviewmethodiek ontwikkeld. Aan de hand van vragen vertelt de persoon die wordt geïnterviewd in eigen taal over zijn/haar type-patroon, mét bijbehorende energie. ‘Hoe werkt dit voor jou?’

Anders dan een enneagram-boek of workshop creëren deze verhalen een levendige indruk van een type en geven tegelijkertijd het unieke karakter van de mens weer die dit type gebruikt. De verhalen zijn verdiepend voor zowel de verteller als de luisteraar.

Verhalen (in relatie met andere typen)

BuiktypenHoofdtypenHarttypen
Type 8Type 5 Type 2
Type 9Type 6Type 3
Type 1Type 7Type 4