Enneagram Typen Database (ETD)

De Enneagram Typen Database (ETD) is een detail overzicht met steekwoorden die de diverse typen, hun subtypen, hun stress- en ontspanningspunten en hun relaties met alle andere typen beschrijven. Deze database is op gebaseerd op de woorden die terug te vinden zijn in een deel van de beschikbare literatuur op het gebied van het enneagram. Een opsomming van deze literatuur vind je onderaan de pagina.

De ETD is samengesteld door Frank Post. Hij inventariseerde uit de literatuur alle kenmerken van de enneagramtypen en hun onderlinge relaties. Daarnaast interviewde hij een groot aantal stellen om anekdotische informatie te krijgen over hoe alle typecombinaties in de praktijk samenleven. Deze informatie is sowieso te vinden in zijn boek Spitsuurstellen: hollen en stilstaan.  Over leven in drukke tijden (2016). Het opbouwen van de ETD was monnikenwerk en heeft enkele jaren geduurd. Inmiddels zijn er natuurlijk al weer allerlei nieuwe publicaties over het enneagram verschenen, die ook weer vanuit hun eigen invalshoeken de enneagramtypen beschrijven. Het zou zonde zijn die kennis niet toe te voegen aan de ETD. Daarnaast zijn er ook veel professionals die hun eigen woordenschat ontwikkeld hebben rondom de diverse typen. Ook die kennis kan ons verrijken.

Buiktypen Hoofdtypen Harttypen
Type 8 : de bepaler Type 5 : de beschouwer Type 2 : de ondersteuner
Type 9 : de bemiddelaar Type 6 : de vragensteller Type 3 : de presteerder
Type 1 : de perfectionist Type 7 : de levensgenieter Type 4 : de romanticus

De verhalende traditie

We willen de Database graag nog aanvullen met verhalen die de typen illustreren. De verhalen die Frank opgetekend heeft van typen in relaties is een start. Daarmee ontstaat er een levende bron die de enneagramprofessionals van ESN kunnen voeden, raadplegen en aanpassen. Verhalen, ideeen tot aanpassing en toevoeging kunnen gemaild worden naar info@enneagramstichting.nl

De ETD is gebaseerd op de volgende literatuur:

Auteur Titel Uitgever
Daniels, David & Price, Virginia Het Ware Enneagram Servire, 2001
Ofman, Daniel & Weck, Rita van der De kernkwaliteiten van het Enneagram Scriptum Management, 2000
Post, Frank Typisch Opvoeden. Servire, 2006
David, Oscar Enneagram in Management Elikser. 1999
Weck, R van der Je enneagramtype voorbij. Scriptum Psychologie, 2004
Palmer, Helen Handboek Enneagram. Servire 1997
Nathans, Hanna Werken met het Enneagram. Scriptum, 2000
Stijn, J. Van Enneagram voor dummies, Pearson Education Benelux, 2010
Salmon, Eric ABC van het Enneagram Servire, 1998
O’Hanrahan, Peter Enneagram Subtypes Overview, Workshop Subtypes