Literatuur

Een goede eerste introductie

Typisch Ik, typisch Jij door Hannah Nathans
Het boek werd geschreven bij de KRO Enneagram Filmreeks.
Beschreven wordt hoe de typen functioneren in relaties. Ieder type heeft een eigen ontwikkelingsweg. Daarvoor worden praktische oefeningen voor ieder type gegeven.

Enneagram voor dummies door Jeannette van Stijn
Het boek gaat niet alleen in op de psychologische kant maar ook het spirituele pad is op begrijpelijke wijze uitgewerkt.  De methode voor zelfontwikkeling wordt op gedetailleerde wijze wordt uitgelegd. Kennis die je tot nu toe eigenlijk alleen in trainingen kon vergaren.

Het ware enneagram door David Daniels en Virginia Price
Het allereerste boek dat een enneagramtest bevat die wetenschappelijk is ontwikkeld en getest. Hiermee hebt u een  betrouwbare methode in handen, om uw eigen persoonlijkheidstype  vast te stellen, met de bijbehorende sterkten, zwakten en invloeden van andere types.

Enneagram-handboeken met gedetailleerde beschrijvingen per type

Werken met het enneagram door Hannah Nathans
Het onderscheidende van dit boek is dat niet wordt uitgegaan van de stereotype beelden die soms over de typen bestaan. Uitgangspunt blijft dat ieder individu een individu is. Ieder enneagramtype kent een groot aantal variaties.  Besproken wordt hoe professioneel te werken met het enneagram.

Kleine ego’s, grote zielen door Elly Voorend, Piet van Haaster
In iedere type beschrijving wordt in navolging van Jung, ook de extraverte en introverte variant van het type beschreven. Bij de beschrijving van ieder type worden de volgende aspecten meegenomen: persoonlijke verhalen, verband met kindertijd, ontspanning en stress invloeden, passies, ontwikkelpad en werk relaties.

Handboek van het enneagram door Helen Palmer.
Dit handboek is een bewerking en bundeling van de twee standaardwerken van enneagram-pionier Helen Palmer: The Enneagram en The Enneagram in Love and Work. Helen Palmer wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordigster van de mondelinge enneagram-traditie en werkt al meer dan twintig jaar met het enneagram. Zij was de eerste die dit eeuwenoude model en de eraan gekoppelde hedendaagse psychologisch-wetenschappelijke inzichten begrijpelijk maakte voor een breder publiek.

De psychologie van het enneagram door Monique Schouten
Monique Schouten ontrafelt in dit boek de diepere psychologische drijfveren van de negen enneagramtypen, en stelt voor ieder daarvan de typerende V-circel vast: de Verleiding, de Vermijding, de Verdediging en de Verslaving van elk type. Het boek bevat  interviews met ieder van de negen enneagramtypen.

Enneagram en werk

Coachen met het enneagram door Renske van Berkel
Van ieder persoonlijkheidstype worden de belangrijkste kenmerken genoemd en direct gekoppeld aan typespecifieke tips voor verdere ontwikkeling. Elke type wordt levendig beschreven in een voorbeeldcasus.
Het boek is bedoeld voor coaches en andere begeleiders, zoals supervisoren, consultants, persoonlijke adviseurs, managers met een coachende functie, pastoraal werkers, maatschappelijk werkers en loopbaanadviseurs.

Typisch coachen, typisch counselen door Jeanette van Stijn
Coaching en counseling: twee vakgebieden die professionele begeleiding bieden aan geestelijk gezonde mensen.
Bij functioneringsproblemen of bij behoefte aan heling, ontwikkeling of zingeving. Er zijn veel overeenkomsten. De vraag is wat de verschillen zijn. Met het enneagram en de logische niveaus van Bateson wordt dat helder: wat is typisch coachen en wat typisch counselen.

Het enneagram in management door Oscar David
Oscar David (organisatiepsycholoog, C.E.T.) introduceerde sinds 1993 het enneagram bij enkele duizenden managers en professionals van een groot aantal Nederlandse organisaties. In dit boek maakt hij je deelgenoot van zijn bevindingen.

Het enneagram in bedrijf en organisatie door Helen Palmer
De verkregen inzichten helpen ons (voor)oordelen over onszelf, onze collega’s en ons bedrijf te doorbreken. De persoonlijkheidstypen worden gedefinieerd aan de hand van emotionele gewoonten, een karakteristieke manier van denken en een specifieke sociale houding.  Hierdoor kunnen we nagaan hoe we onze energie beter kunnen richten, zodat we alerter, efficiënter en met meer verantwoordelijkheidsbesef ons werk kunnen doen.

Enneagram en gezin

Typisch opvoeden door Frank Post
Het boek beschrijft met het behulp van het enneagram typische ouders en kinderen. Het boek geeft tips hoe je als opvoeder bewust te zijn van wat je met je type bij je kinderen teweeg brengt. Frank heeft diverse experts geïnterviewd over dit thema o.a. Helen Palmer, David Daniels.

Spitsuur stellen door Frank Post en Nicolette Ravelli
Wat te doen als de combinatie van werken en opgroeiende kinderen je teveel wordt? Als je door de bomen het bos niet meer ziet? Als het contact dat je met je partner hebt voornamelijk gaat over regeldingen? Als je veel moeite moet doen om in balans te blijven? Hoe fijn zou het zijn als je samen tijd neemt om te focussen en vanuit een gezamenlijke visie jullie leven vormgeeft. Op zo’n manier dat iedereen tot z’n recht komt en weer straalt. En dat jullie in de tijd die jullie samen zijn, volop genieten. Dan is het spitsuur een periode in je leven waarin je zelf aan zet bent.

Eigen uitgaven

Enneagram Stichting Nederland – 15 jaar sterk in de verhalende traditie samengesteld door Chris Stroo, Hendrik Jan Dekker, Irene Verhoef. 

Een uniek boekwerk waar met 15 verschillende auteurs enthousiast aan gewerkt is. 15 auteurs die lang- of kortdurend, ‘vroeger’ en nu, samen de ESN mede vorm hebben gegeven. Unieke mensen die zich herkennen in gelijkende patronen van het enneagram. Dat is voor ons de kern van de verhalende traditie: ‘Hoe kom JIJ in het verhaal van het enneagram voor?’ Hierbij luisteren we graag naar jouw persoonlijke vertaling van je patroon, je subtype, je passie. Vertel en deel het met ons, met je eigen woorden, je eigen ervaringen en je eigen metaforen. Zodat het theoretische enneagrammodel met omschrijvingen in patronen wordt gevuld en ingekleurd met echte mensen en hun verhaal. Download het jubilieumboekje hier digitaal.