Buiktypen

Buiktypen, buikcentrum, type 8, type 9, type 1, enneagram

Lees hier meer over het buikcentrum

Type 8: De baas, de leider, de beschermer, de krijgsman of -vrouw

Basismotivatie is respect krijgen door sterk en confronterend te zijn en kwetsbaarheid te verbergen. Aandacht gaat naar macht, sterk zijn, dominantie, willen (be)heersen. Is direct, actiegericht. Toont boosheid en kracht openlijk, heeft moeite met eigen kwetsbaarheid. Heeft respect voor tegenstanders die vechten. Houdt van waarheid. Heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel, komt op voor zwakkeren. Benadert dingen op een alles-of-niets-manier. Kan objectieve waarheid en eigen belang niet altijd onderscheiden. Heeft een neiging tot excessief gedrag. Heeft behoefte aan stimulering en opwinding. Ontkennen van eigen grenzen kan schadelijk zijn voor eigen persoon en anderen. Ontwikkeling is in de richting van het erkennen van eigen kwetsbaarheid, het vinden van een innerlijke waarheid, de wereld onbevangen tegemoet treden. Lees meer over type 8 – Enneagram Typen Database (ETD)

Type 9: De bemiddelaar, de vredestichter, de vredebewaarder, de onderhandelaar

Basismotivatie is harmonie verwerven door zichzelf te vergeten en zich te richten op anderen. Aandacht gaat naar ingeschatte verwachtingen en wensen van anderen. Heeft de neiging tegemoet te komen aan die verwachtingen en wensen. Vermijdt conflict, streeft naar harmonie. Kan zich makkelijk inleven in verschillende standpunten, weet oplossingen te vinden die iedereen accepteert. Past zich uiterlijk aan anderen aan, wordt vaak gezien als innemend, laconiek, meegaand, maar kan innerlijk zeer koppig zijn. Heeft moeite met het bewaken van eigen grenzen en het zich realiseren wat hij zelf wil. Zegt moeilijk nee. Uit boosheid op een indirecte manier. Heeft de neiging ongenoegen niet te voelen door op te gaan in iets anders. Ontwikkeling is in de richting van zelfacceptatie, keuzen maken, daadkracht. Lees meer over type 9 – Enneagram Typen Database (ETD)

Type 1: De perfectionist, de hervormer, de verbeteraar, de leraar

Basismotivatie is genegenheid te krijgen door het juiste te doen en het goed te doen. Aandacht gaat naar wat goed en fout is, vooral wat verbeterd kan worden. Heeft een constante innerlijke monitor. Voelt zich sterk verantwoordelijk, het werk gaat vóór het meisje (of vriendje.) Onderdrukt eigen behoeften. Is ervan overtuigd dat er één goede manier is. Heeft een neiging tot rigiditeit en tot overmaat aan controle. Is bang fouten te maken. Voelt zich ethisch superieur. Ontwikkeling is in de richting van acceptatie dat de wereld nu eenmaal (nog) niet volmaakt is, een hoge moraal, een ideaal kunnen realiseren. Lees meer over type 1 – Enneagram Typen Database (ETD)