Team

Even het ESN-bestuur en -team aan jullie voorstellen.
Op de foto van links naar rechts staat :

Chris Stroo: Ik ben al 40 jaar gelukkig samen met Corry Wattez. Ik werk als docent ethiek en filosofie op de Hogeschool Ede. Sinds 1998 runnen Corry en ik ‘de Werkplaats ATM’ (Aandacht en Tijd voor Mensen) voor training en therapie. Onze passie is het creëren van vindplaatsen voor levensvragen en zingeving op allerlei verschillende manieren (www.nexuseu.net). Het enneagram heeft mij vanaf 1996 enorm geholpen ‘taal’ te vinden bij mijn (vaak) onbewuste motieven. Een ‘innerlijke reis’ die nooit zal eindigen! Op de achtergrond van mijn ‘blikrichting’ spreekt het enneagram altijd mee … Sinds 2008 ben ik penningmeester van de ESN en faciliteer o.m. het werk van het ESN-team. De ESN dagen: mooie vindplaats en ontmoeting van enneagram liefhebbers.

Corry Wattez: Chris Stroo is mijn wederhelft, enneagram-technisch zijn wij ook elkaars ontwikkelingslijnen! Mijn werk als enneagram-trainer en motivatie-coach speelt zich zowel betaald als onbetaald af binnen diverse terreinen. Teambuilding, persoonlijke coaching, relatie-ontwikkeling, gespreksgroepen, en natuurlijk interviews en panels. Ik ervaar het als een voorrecht om anderen te leren en door hen er zelf weer wijsheid bij te ontvangen. De verhalende traditie is mij op het lijf geschreven. Een theoretisch model zonder de aardse praktijk-van-elke-dag werkt voor mij als buik-type niet echt. De vraag : “Vertel eens…” is de kern van dit alles, benieuwd, niet-veroordelend met unieke en bewuste aandacht present zijn. Ik heb eens verwoord dat het mijn visie is om, het enneagram bij mensen op de keukentafel ‘te leggen’. De ESN is voor mij DE plek daarvoor. Samen met anderen (innerlijk) gevoed worden om het leven vorm te kunnen geven.

Hannelies Mikkers: Sinds flink wat jaren ben ik verbonden aan de ESN. Zowel in mijn werk als docent als in mijn privé leven heb ik veel te danken aan de wijsheid van het enneagram. Het geeft mij taal over mijn ego-patronen en drijfveren, ruimte door te oefenen met presentie en innerlijke observatie, hoop door te verbinden met essentiële waarden en verdiepte relaties door vragen te stellen aan de ander. Vanuit die nieuwsgierigheid naar mezelf en de ander ben ik onderweg op het pad des levens, waarbij de ESN-dagen mij (en hopelijk ook de deelnemers) helpen om in het leven van alledag “te pauzeren” en de weg naar binnen te gaan.

Irene Verhoef: Ik ben een gevoelsmens en resultaatgericht. Deze eigenschappen komen goed van pas als ik aan het werk ben in mijn bedrijf als organisatieadviseur in de zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het enneagram leert mij nog elke dag met een knipoog en met compassie naar mijzelf en de ander te kijken. Of ik nu werk met interacties in teams of onder familie of vrienden ben. Ieder van ons vertelt een ander verhaal en toch vertellen we allemaal de waarheid. Die knipoog en die compassie gun ik iedereen. Daarom zet ik mij in als voorzitter van de ESN.

Hendrik Jan Dekker: Ik ben in 2017 het ESN komen versterken. In mijn dagelijks leven werk ik als psycho-sociaal therapeut en gebruik het enneagram zowel in individuele- als relatietherapie gesprekken. Ook in mijn werk als trainer is het enneagram een waardevol hulpmiddel. Ik heb een brede achtergrond wat betreft de enneagram-stromingen. Mijn eerste kennismaking was de EPTP. Vervolgens heb ik mijn opleiding voortgezet bij Don Riso en Russ Hudson (Enneagraminstitute). Ook volgde ik de nieuwste ontwikkelingen bij David en Katherine Fauvre (o.a. Tri-typing). Ik wil mij graag inzetten om het enneagram een duidelijke en onmiskenbare plek te geven in de samenleving.

Gerben en Rianne Hoogenboom (niet op de foto): Door de kennis van het enneagram kunnen we elkaar en anderen gerichte en open vragen stellen over zijn/haar leefwereld. De verschillen leren zien als iets fascinerends en grappigs in plaats van zwaar, helpt ons om licht, vertrouwend, open en liefdevol in het leven te staan. Het enneagram toont een enorm respect voor de ander. De leefwereld van de ander heeft net zoveel bestaansrecht als die van mij. Het enneagram kan echtheid, diepgang en verbondenheid brengen, met de ander én met jezelf. Dit gunnen we anderen ook.

Comité van aanbeveling

  • Helen Palmer, Oprichter/directeur van de Trifold School. Auteur van onder andere ‘Handboek enneagram’ en ‘Het enneagram in bedrijf en organisatie’
  • David Daniels †, Oprichter/directeur van de Trifold School. Auteur van onder andere ‘Het ware enneagram’