Agenda

Hier worden de evenementen weergegeven van zowel de PEP (Platform Enneagram Professionals) alsook de ESN (Enneagram Stichting Nederland).

– 23 maart 2024 | ESN | Het enneagram & het contextuele gedachtengoed

Op 23 maart zal Jan-Peter Prenger ons meenemen in het contextuele gedachtengoed. Deze benadering (ontwikkeld door de Hongaarse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy) gaat ervan uit dat mensen elkaar nodig hebben om te kunnen bestaan en om gezond op te groeien en te kunnen functioneren als volwassenen. Daarnaast zegt deze benadering dat we allemaal geboren worden met een ingeschapen besef van zorg en rechtvaardigheid, de relationele ethiek genoemd. Het is een intrinsieke motivatie die kenmerkend is voor het mens-zijn. Van groot belang daarin is onder andere de balans van geven en nemen (ontvangen) tussen de generaties. Jan-Peter zal een aantal begrippen toelichten en je gaat zelf hiermee ook aan de slag. Daarnaast zal er ook een panel plaatsvinden over geven en ontvangen in relatie tot je type. Van harte welkom deze dag waarin verdieping en verbinding centraal staan. 

Meer informatie?

– 5 april 2024 | PEP | Wat hebben enneagram en systemisch werk elkaar te zeggen?

Enneagram en systeemwerk. Twee werelden of is er overlap?

Hoe kunnen we als Enneagram professionals gebruik maken van het systemische veld?

Op 5 april gaan we op verkenning. Onder leiding van Frits van Kempen (Enneagram specialist en systemisch coach/opleider), gaan we ervaren of en hoe we deze werelden naast of misschien zelfs over elkaar kunnen leggen. Je mag het voelen in je lichaam, waarnemen en spiegelen, met respect en liefdevolle ogen.

Opnieuw een PEP dag waarin je zelf dingen mag ervaren en reflecteren, vanuit je eigen type patroon. Hoe je met een andere bril naar je Enneagram type kunt kijken en misschien wel inzicht krijgt in je projectiegedrag naar de voor jou belangrijke relaties. Een mooie inkijk in je systeem van herkomst, wat je na deze dag meeneemt naar de dagelijkse praktijk en realiteit.

Meer informatie?