Harttypen

Harttypen, hartcentrum, type 2, type 3, type 3, enneagram

Lees hier meer over het hartcentrum

Type 2: De helper, de gever, de (ver)zorger, de macht achter de schermen

Basismotivatie is goedkeuring te krijgen door te voorzien in de behoeften van belangrijke anderen. Aandacht gaat naar de behoeften en gevoelens van anderen. Wil anderen graag helpen. Heeft een dienstverlenende instelling, en heeft de neiging zich daarbij onmisbaar te maken. Ziet de kwaliteiten van anderen en kan hen daarin stimuleren. Verwacht impliciet goedkeuring, genegenheid en waardering terug, en kan emotioneel, veeleisend en manipulatief worden als dat niet gebeurt. Is afhankelijk van relaties. Toont verschillende kanten van zichzelf aan verschillende mensen. Heeft moeite met ontvangen. Ontwikkeling is in de richting van werkelijk om mensen geven, belangeloos ondersteunend zijn, en eigen vrijheid kiezen in plaats van alleen anderen ter wille te zijn. Lees meer over type 2 – Enneagram Typen Database (ETD)

Type 3: De performer, de succeszoeker, de harde werker, de acteur

Basismotivatie is acceptatie verwerven door te presteren. Aandacht gaat naar het uitvoeren van taken. Kan teams enthousiasmeren om een taak uit te voeren. Is competitief, wil succesvol en de beste zijn. Het doel moet zo efficiënt mogelijk bereikt worden. Is ongeduldig en boos als anderen vertragen. Heeft daarbij weinig oog voor gevoelens van anderen en van zichzelf. Imago en relatieve status zijn belangrijk. Presenteert daartoe zaken op een manier waarvan hij verwacht dat die acceptabel zal zijn, en kan daarbij heel verschillende rollen spelen. Verwacht dat waardering en erkenning gebaseerd zijn op wat hij doet, niet op wie hij is. Ontwikkeling is in de richting van waarachtigheid, echt zichzelf zijn in plaats van een rol te spelen. Lees meer over type 3 – Enneagram Typen Database (ETD)

Type 4: De (tragische) romanticus, de artiest, de individualist, de idealist

Basismotivatie is het hervinden van wat men voelt dat verloren is door uniek te zijn. Aandacht gaat naar wat ontbreekt. Heeft de neiging meer te waarderen wat er niet is dan wat er wel is. Is een gevoelsmens, kan dit uiten, of diep in zich voelen. Is op zoek naar een diepe emotionele binding en authenticiteit in relaties. Idealist, wordt aangetrokken door het onbereikbare. Voelt zich anders dan anderen. Is empathisch, speciaal als mensen het moeilijk hebben. Wil zelf niet even snel van zijn moeilijkheden afgeholpen worden, maar de pijn ervaren. Kan creatief, artistiek, romantisch zijn. Ontwikkeling is in de richting van het accepteren van het gewone, gelijkmoedigheid, vervulling vinden in het hier en nu. Lees meer over type 4 – Enneagram Typen Database (ETD)