De waarde van het enneagram in de verhalende traditie .. al 15 jaar

ESN-voorjaarsdag 17 maart 2018

In 2018 bestaat de ESN 15 jaar. De ESN-dag op 17 maart jl. en ook de komende dag op 22 september 2018 hebben daarom een feestelijk tintje.

De ochtend startte met een lezing van dr. Claudia Hoekx. Claudia is gepromoveerd op ‘De gebruikswaarde van het Enneagram model in Nederland’. In haar lezing ging zij vooral in op de historie van het enneagram en de diverse enneagram modellen. Ze gaf aan dat er twee visies zijn op de historie. De eerste visie gaat uit van een steeds doorgaande ontwikkeling van het enneagram model, de tweede visie gelooft in verschillende bloedgroepen, zoals de modellen van Gurdjieff en de Soefisten. Vervolgens werden twee modellen uitgediept: het psychologische en het spirituele model. Het centrale begrip bij het psychologische model is ‘de persoonlijkheid’. Uitgangspunten zijn o.a. de negen types, het gedrag met het verbeteren van gedrag en de zelfontwikkeling op eigen kracht. Het spirituele model kent het woord ‘persoonlijkheid’ niet. Het kader is hier spiritualiteit, theologie en filosofie en het gaat om de relatie tussen de mens en het goddelijke. De sheets van haar lezing vind je hier.

Met behulp van een panelinterview werden we uitgedaagd onze eigen mening over de modellen te vormen.
Met wat een helderheid schetste Claudia het enneagram landschap! Of zoals een deelnemer zei: “Ik heb aan je lippen gehangen”.

De lunch was een feestelijk soepbuffet vanwege het 15 jarig bestaan. Op veler verzoek is hier het recept van de Thaise kokossoep met oesterzwammen.

De middag stond in het teken van zingeving. Frank Post nam ons met zijn persoonlijke verhaal mee in dit thema. Wat is ‘Zin?’ We gebruiken dit woord in veel uitspraken, zoals ‘er zin in hebben’, ‘je bezinnen’ en ‘bij zinnen komen’. Is zingeving het leveren van een bijdrage aan het grotere geheel? Het inbedden van levensgebeurtenissen in samenhangende betekenissen? De reden van ons bestaan? Frank demonstreerde zingeving door te laten zien hoe verschillende periodes in zijn leven tot ‘The making of me (Frank)’ hebben geleid. Hier vind je de sheets van zijn verhaal. Aansluitend deelden deelnemers in een panel met negen verschillende enneagram-patronen hoe zingeving in hun leven doorwerkt.

Tot slot werd de Enneagram Typen Database, waarvoor Frank heel wat monnikenwerk heeft verricht, op de ESN website vrijgegeven als lustrumgeschenk! In deze database vind je alle kenmerken van de enneagramtypen (gebaseerd op de literatuur), hun onderlinge relaties en interviews met mensen over hun interacties.

De dag eindigde met een spontaan, warm dankwoord en applaus voor het jubilerende ESN-team en -bestuur.