Type 4, de Romanticus

Credo: alleen authentiek zijn is eerlijk

Overtuiging:

 • iedereen is verlaten en mist essentie
 • ik word in de steek gelaten
 • als mensen te dichtbij komen zien ze mijn fouten

Strategie:

 • gezien worden;
 • blijven zoeken naar de ware liefde, naar compleetheid
Energie gaat uit naar:

 • onderscheidend zijn
 • intens beleven van gevoelens
 • zelfexpressie, uniek zijn
 • echt zijn
Vermijden:

 • afgewezen worden
 • niet gezien worden
 • inadequaat zijn
 • gemiddeld zijn
 • oppervlakkigheid
 • alledaagsheid
Aandacht voor:

 • verlangen naar wat mist
 • betekenis
 • essentie
 • diepe verbondenheid

 

Blinde vlek:

 • tevredenheid met hier en nu

Vergeten:

 • iedereen is in verbinding met elkaar
Sterktes:

 • inlevingsvermogen
 • creativiteit
 • romantisch idealisme
 • passie
 • authenticiteit
 • individualiteit
 • introspectie
 • meevoelen
 • fijngevoeligheid
 • hartstocht

Waardeert:

 • authenticiteit
 • gevoeligheid
Valkuilen:

 • navelstaren
 • depressiviteit
 • melancholie
 • drama
 • gemoedswisselingen
 • zwaarmoedigheid

 

Allergie:

 • zinloosheid
 • onechtheid
 • cynisme
 • ongevoeligheid
Persoonlijke groei:

van melancholicus naar emotionele gids

 Ontwikkeling:

 • aandacht voor positieve, wat er wel is
 • consistentie in gedrag
 • alledaagse accepteren
 • emoties sturen
 • rust
 • gewoonheid
 • nuchterheid
 • opgewektheid
 In stress door:

 • anderen voldoen niet aan ideaalbeeld
 • over-emotioneel zijn
 • wat ik niet heb en anderen wel

Uit boosheid door:

 • onechtheid
 • teleurstelling door anderen
De subtypen
Zelfbehoud 1 op 1 Sociaal
Creatieve individualist: roekeloos en onbevreesd eigen weg Dramaticus: excellentie door competitie met anderen Kritische commentator: integriteit/authenticiteit groep overwint schaamte
 • intensiteit zoeken
 • aantrekken en afstoten
 • vechten voor erkenning
 • roekeloos leven
 • buitengewoon zijn
 • wedijveren om goedkeuring en aandacht
 • rivaliteit/competitie
 • vergelijk met significante mensen
 • waarom ander wel gelukkig
 • Calimero
 • ik voldoe niet
 • weinig eigenwaarde
 • bang voor afwijzing
 • gezien worden weegt niet op tegen risico vernedering
 • bewaking integriteit groep
 

Dynamische aspecten

In ontspanning naar Type  1 In stress naar type 2 Bijzonderheden type 4
 • push/pull
 • kritiek geven op imperfecte partner
 • intimiteit vergroot kans op verlating
 •  meer aandacht voor de ander
 • kans op 4 : 61 %
 • kans op 1 : 11 % 
 • kans op 6 of 9 : 7 %
 • kans op 7: 5 %
Beschrijving van type 1 Beschrijving van type 2 Non-verbaal:

 • lichaam spiegelt gevoel
 • frons
 • zuchten
 • trekt energie
 • creatieve/uitbundige kleding
 • zwart/paars

Interacties van Type 4 met andere typen 

Verhalen van Type 4 in relatie met andere typen