Type 9, de Bemiddelaar

Credo: het komt wel goed

Overtuiging:

 • ik ben onbelangrijk
 • opgaan in het geheel geeft een comfortabel gevoel

Strategie:

 • luiheid
 • terugtrekken
 • uitstellen
 • opgaan in anderen
Energie gaat uit naar:

 • neutraliteit
 • harmonie
 • (vermeende) verwachtingen
 • verschillende ooghoeken
 • verdoven van gevoelens
Vermijden:

 • conflict
 • confrontatie
 • eisen van anderen
 • boosheid
Aandacht voor:

 • anderen; accepteren
 • omgeving
 • handhaven rust en vrede

 

Blinde vlek: eigen positie

Vergeten:

 • ik doe ertoe
 • we zijn allemaal gelijk
Sterktes:

 • harmonie
 • verdraagzaamheid
 • ontvankelijkheid
 • behoedzaamheid
 • empathie
 • trouw

Waardeert:

 • stabiliteit
 • rust en ruimte
Valkuilen:

 • traagheid
 • afwachtendheid
 • vluchtgedrag
 • bezig met onbelangrijke, maar geruststellende zaken ipv belangrijke verontrustende zaken
 • besluiteloosheid
 • uitstel; conflictvermijding
 • geen eigen standpunt

Allergie:

 • opgefoktheid
 • onbezonnenheid
 • ongenuanceerdheid
 • onenigheid
Persoonlijke groei:

van volger naar organisator

 Ontwikkeling:

 • naar voren treden
 • strijdlust
 • slagvaardigheid
 • besluitvaardigheid
 • eigen behoeften en welzijn
 • niet te snel opgeven
 In stress door:

 • stelling nemen
 • verplichtingen
 • tijdsdruk
 • nee zeggen
 • overheersing anderen
 • gepusht worden; als onbelangrijk behandeld worden

Uit boosheid door:

 • passief verzet
 • incidenteel overkoken
De subtypen
Zelfbehoud 1 op 1 Sociaal
Verzamelaar: honger en begeerte naar materie en ritmes Zoeker: vereniging met grotere creëert verbinding en afleiding Weldoener: door participatie welzijn groep
 • bezig met substituten
 • honger naar projecten
 • hechting aan vervangingsmiddelen
 • dagelijks ritme
 • verenigd zijn met
 • opgaan in, ‘merging’
 • opgenomen/geliefd worden
 • groep geeft rust
 • energiebesteding = voorspelbaar
 • baak aanwezig: weinig verbinding
 

Dynamische aspecten

In ontspanning naar Type  3 In stress naar type 6 Bijzonderheden type 9
 • meer focus
 • meer actie
 • meer gevoel van eigenwaarde
 • stille weerstand
 • eigenwijs
 • besluitvaardig
 • kans op 9 : 68 %
 • kans op 1:   7 %
 • kans op 2 : 6 %
 • kans op 6 of 7: 5 %
Beschrijving van type 3 Beschrijving van type 6 Non-verbaal:

 • kijkt naar anderen
 • zoekt veiligheid
 • stemmodulatie
 • reactief
 • bevestigend
 • neutraal gekleed / grijs

Interacties van Type 9 met andere typen

Verhalen van Type 9 in relatie met andere typen