Type 8, de Bepaler

Credo: kom op voor jezelf

Overtuiging:

 • de wereld is hard en onrechtvaardig
 • machtigen profiteren van de onschuld van anderen
 • oppassen voor misbruik

Strategie:

 • kwetsbaarheid verbergen
 • mezelf en anderen beschermen
 • respect verdienen door kracht te tonen en rechtvaardig te zijn
 • eigen waarheid voorop
Energie gaat uit naar:

 • lust
 • actie
 • kracht
Vermijden:

 • zwakheid
 • kwetsbaarheid
 • afhankelijkheid
Aandacht voor:

 • misbruik
 • manipulatie
 • controle
 • macht
 • beheersing

 

Blinde vlek:

 • impact op anderen

 

Vergeten:

 • er is geborgenheid
Sterktes:

 • vitaliteit
 • strijdlust
 • directheid
 • moed; gezag
 • doorzettingsvermogen
 • vastbeslotenheid
 • voor mezelf opkomen

 

Waardeert:

 • assertiviteit
 • oprechtheid
Valkuilen:

 • provocatie
 • botheid
 • buitensporigheid
 • dominantie
 • alles of niets
 • over eigen grenzen gaan
 • eigen tederheid en gevoeligheid ontkennen
 • agressie
 • dominantie

Allergie:

 • lafheid
 • schijnheiligheid
 • gevlei
 • onduidelijkheid
 • beperkingen
 • controle
Persoonlijke groei:

van baas naar weldoener

 Ontwikkeling:

 • mededogen
 • buigzaamheid
 • tact
 In stress door:

 • onmacht
 • manipulatie
 • misleiding
 • dubbele agenda’s

Uit boosheid door:

 • kracht
 • direct
 • confronterend
 • wraak
De subtypen
Zelfbehoud 1 op 1 Sociaal
Overlever: controle om bevredigend te kunnen overleven Dictator: mensen en dingen bezitten; macht is genereus of dominant Groepsleider: enthousiasme en kracht voor sociale doelen en vriendschappen
 • territoriale controle
 • bevredigend overleven
 • alles binnen handbereik
 • controle ivm onafhankelijkheid
 • bezitterig in relaties
 • lakmoes proef
 • speciale vrienden
 • controle over de ander
 • kameraadschappelijk
 • vriendschap=verbond
 • roedel: vrienden=veiligheid
 • in-group
 • bescherming groepsdoelen
 • stimuleren groep
 

Dynamische aspecten

In ontspanning naar Type  2 In stress naar type 5 Bijzonderheden type 8
 • hart opent zich
 • beschermend faciliterend
 • onderduikend
 • uiting van woede als full force niet meer werkt
 • kans op 8 : 37 %
 • kans op 6 of 1:   16 %
 • kans op 4 of 7 : 8 %
 • kans op 9: 6 %
Beschrijving van type 2 Beschrijving van type 5 Non-verbaal:

 • sterk postuur
 • sterke stem
 • veel energie
 • direct oogcontact
 • functionele kleding

Interacties van Type 8 met andere typen 

Verhalen van Type 8 in relatie met andere typen