Type 4, de Romanticus

Credo: alleen authentiek zijn is eerlijk

Overtuiging:

 • iedereen is verlaten en mist essentie
 • ik word in de steek gelaten
 • als mensen te dichtbij komen zien ze mijn fouten

Strategie:

 • gezien worden;
 • blijven zoeken naar de ware liefde, naar compleetheid

Energie gaat uit naar:

 • onderscheidend zijn
 • intens beleven van gevoelens
 • zelfexpressie, uniek zijn
 • echt zijn

Vermijden:

 • afgewezen worden
 • niet gezien worden
 • inadequaat zijn
 • gemiddeld zijn
 • oppervlakkigheid
 • alledaagsheid

Aandacht voor:

 • verlangen naar wat mist
 • betekenis
 • essentie
 • diepe verbondenheid

 

Blinde vlek:

 • tevredenheid met hier en nu

Vergeten:

 • iedereen is in verbinding met elkaar

Sterktes:

 • inlevingsvermogen
 • creativiteit
 • romantisch idealisme
 • passie
 • authenticiteit
 • individualiteit
 • introspectie
 • meevoelen
 • fijngevoeligheid
 • hartstocht

Waardeert:

 • authenticiteit
 • gevoeligheid

 

Valkuilen:

 • navelstaren
 • depressiviteit
 • melancholie
 • drama
 • gemoedswisselingen
 • zwaarmoedigheid

 

Allergie:

 • zinloosheid
 • onechtheid
 • cynisme
 • ongevoeligheid

Persoonlijke groei:

van melancholicus naar emotionele gids

 
 Ontwikkeling:
 • aandacht voor positieve, wat er wel is
 • consistentie in gedrag
 • alledaagse accepteren
 • emoties sturen
 • rust
 • gewoonheid
 • nuchterheid
 • opgewektheid
 In stress door:
 • anderen voldoen niet aan ideaalbeeld
 • over-emotioneel zijn
 • wat ik niet heb en anderen wel

Uit boosheid door:

 • onechtheid
 • teleurstelling door anderen

 

De subtypen

Zelfbehoud 1 op 1 Sociaal
Creatieve individualist: roekeloos en onbevreesd eigen weg Dramaticus: excellentie door competitie met anderen Kritische commentator: integriteit/authenticiteit groep overwint schaamte
 • intensiteit zoeken
 • aantrekken en afstoten
 • vechten voor erkenning
 • roekeloos leven
 • buitengewoon zijn
 • wedijveren om goedkeuring en aandacht
 • rivaliteit/competitie
 • vergelijk met significante mensen
 • waarom ander wel gelukkig
 • Calimero
 • ik voldoe niet
 • weinig eigenwaarde
 • bang voor afwijzing
 • gezien worden weegt niet op tegen risico vernedering
 • bewaking integriteit groep

 

Dynamische aspecten

In ontspanning naar Type  1 In stress naar type 2 Bijzonderheden type 4
 • push/pull
 • kritiek geven op imperfecte partner
 • intimiteit vergroot kans op verlating
 •  meer aandacht voor de ander
 • kans op 4 : 61 %
 • kans op 1 : 11 % 
 • kans op 6 of 9 : 7 %
 • kans op 7: 5 %
Beschrijving van type 1 Beschrijving van type 2 Non-verbaal:
 • lichaam spiegelt gevoel
 • frons
 • zuchten
 • trekt energie
 • creatieve/uitbundige kleding
 • zwart/paars

 

Interacties van type 4 met andere typen
(klik op de onderstaande link)

Type 4 met type 1

Verhaal van type 4 met type 1

Type 4 met type 2

Type 4 met type 3

Verhaal van type 4 met type 3

Type 4 met type 4

Type 4 met type 5

Verhaal van type 4 met type 5

Type 4 met type 6

Verhaal van type 4 met type 6

Type 4 met type 7

Verhaal van type 4 met type 7

Type 4 met type 8 Type 4 met type 9

Combinatie Type 1 en 4

Overeenkomsten Verschil type 1 Verschil type 4 Bijzonderheden
 • Idealiseren
 • Intens sensitief
 • Echtheid
 • Authenticiteit
 • Wat er mist
 • Zelfkritisch
 • Gevoelig voor kritiek
 • Integer
 • Focus op wat mist; ontevredenheid
 • Doen wat hoort
 • Correct handelen
 • Zelfbeheersing
 • Evenwichtig
 • Inhoudelijke diepgang
 • Betrouwbaar
 • Gevoel beheersen
 • Volgens de norm
 • Norm realiseren
 • Goed/fout
 • Beheerst
 • Verantwoordelijk
 • Ik kan het
 • Oordelen
 • Kritiek is goed
 • Orde in je hoofd
 • Echt jezelf zijn
 • Doen wat je voelt
 • Stemmingen
 • Emotionele diepgang
 • Push/pull
 • Gevoel uiten
 • Volgens eigen gevoel
 • Verlangens vervullen
 • Uniek zijn
 • Ongepast zijn is OK
 • Dramatisch
 • Betrokken
 • Ik kan het niet
 • Meeleven
 • Kritiek is pijnlijk
 • Orde in je omgeving
 • Buik en hart
 • 1 naar 4 in stress
 • 4 naar 1 in ontspanning
 • Explosieve relatie

 

Combinatie Type 1 en 4 - verhaal

Peter de Perfectionist (type 1) samen met Renate de Romanticus (type 4)

Samen leren

Ze werkten bij hetzelfde bedrijf. Peter was al getrouwd maar zijn relatie was niet optimaal. Met Renate had hij wel een leuk collegiaal contact. Ze deelden hun interesse in cultuur en intellectuele dingen en vonden dezelfde dingen leuk. Gingen beiden voor kwaliteit. Zijn interesse in haar werd steeds sterker, maar hij wilde wachten op het perfecte moment om een toenadering te doen. Maar Renate was hem voor. Ook zij vond hem leuk. Tijdens de lunch viel hij op. Enerzijds vrolijk en speels, maar ook rustig, evenwichtig en geankerd. Hoewel ze niet op zoek was naar een partner vond ze dat wel spannend aan hem. En,…. hij gaf haar aandacht. Toen ze in haar ogen te lang om elkaar heen gedraaid hadden, vond zij het genoeg en gooide de knuppel in het hoenderhok. Het klikte meteen, moeiteloos. Ze praatten heel veel met elkaar, zij schreef hem veel brieven. En uiteindelijk koos hij voor haar. Inmiddels zijn ze 25 jaar bij elkaar. Zonder kinderen. Dat was een bewuste keuze. Peter wilde liever een vreselijk leuke “droom oom” zijn dan zelf vader. Nu beschrijft hij hun relatie als evenwichtig, inspirerend en geborgen. Maar zo was het niet altijd. Soms waren er ups en downs, onweersbuien en knallende conflicten. Met uitspraken van Renate in de zin van: “Ik heb het recht om onredelijk te zijn!” Maar daar kan Peter inmiddels relaxter mee omgaan. Hij leerde van Renate dat je je moet uitspreken en je boosheid mag tonen. Ook hoe mensen in elkaar zitten en hoe je daar mee om kunt gaan. Vooral ook met hun emoties. De belangrijkste les die Renate Peter leerde was om minder calvinistisch naar het leven te kijken. Werken is niet het doel van het leven. Neem vooral ook de tijd om te genieten van mooie dingen zoals kunst, gedichten en boeken. Renate evalueert haar relatie met Peter tot nu toe als humorvol, verrijkend en liefdevol. Ze is minder impulsief, rustiger en laconieker geworden. Verliest zich minder in allerlei dramatische scenario’s, maar blijft met de voeten op de vloer. “Hij is een spiegel voor me die rust en structuur brengt. Hij stimuleert me meer over dingen na te denken. Niet alleen met mijn hart, maar ook met m’n hoofd. Dat maakt me effectiever.” Waar Renate zich echter aan blijft ergeren is als Peter weigert soepel te zijn. Zich heel zwart/wit en principieel opstelt. Dan komt het voor dat hij zijn gevoelens heel precies gaat benoemen. Heel erg kan vallen over een lullig woordje wat ik gebruik zonder naar mijn bedoeling te luisteren. Of als hij zich weer helemaal en onverstoorbaar verliest in eindeloos gepruts met details. Maar goed, elk nadeel heb z’n voordeel: “Juist tijdens een conflict heb je het meest intens contact met elkaar”. Omgekeerd ergert Peter zich aan Renate’s ongeduld. Vooral als ze zich druk maakt over iets wat ze niet kan veranderen. “Dan krijgt ze ruzie met de niet bezielde wereld: scheldt op een computerprogramma of schopt tegen de wasmachine als die iets niet doet.” Haar emoties zitten dan een oplossing in de weg. Maar ook ziet dat je in moeilijke tijden elkaars toegevoegde waarde pas echt kunt ervaren. Het geheim van hun relaties zit in hun onderling vertrouwen. Dan is er een solide basis waarop van alles kan bewegen. Blijf belangstellend naar elkaar. Sta open voor wat de ander aan jou toevoegt. Wees nieuwsgierig naar de verschillen die je boeien, terwijl je zelf overeind blijft.

Combinatie Type 2 en 4

Overeenkomsten Verschil type 2 Verschil type 4 Bijzonderheden
 • Gevoelens
 • Zoeken waardering
 • Sensitief
 • Verleiders
 • Imago gevoelig
 • Relatie georiënteerd
 • Emotioneel intens
 • Romantisch
 • Hulpvaardig
 • Buiten gericht
 • Ander is referentie
 • Trots over succes
 • Verlangens anderen
 • Ondersteunend
 • Aanpassen indien nodig
 • Ruimte voor de ander
 • Gevoel vd ander
 • Eigen behoeften onderdrukken
 • Binnen gericht
 • Zelf is referentie
 • Ik schiet te kort
 • Eigen verlangens
 • Neerslachtig
 • Jezelf blijven
 • Ruimte voor jezelf
 • Gevoel van mezelf
 • Eigen behoeften uiten
 • Beiden hart
 • 2 naar 4 in ontspanning
 • 4 naar 2 in stress
 • Lijken op elkaar

 

 

Combinatie Type 3 en 4

Overeenkomsten Verschil type 3 Verschil type 4 Bijzonderheden
 • Zoeken waardering
 • Goedkeuring
 • Erkenning
 • 'Outer referenced'
 • Imago gevoelig
 • Prestatiegericht
 • Competitief
 • Creatief, inventief
 • Doelgericht; gevoelens onderdrukken
 • Focus op doel
 • Taak
 • Efficiency
 • Presteren
 • Gevoelens vrije loop ten koste van doelgerichtheid
 • Push/pull
 • Gevoel
 • Emotie
 • Verlangens
 • Vleugels
 • Beiden hart

 

 

Combinatie Type 4 en 4

Interactie Bijzonderheden
 • Hartsvrienden
 • Onderlinge versterking
 • Hoge verwachtingen
 • Blijft de gezamenlijke passie?
 • Onderlinge verlatingsangst
 • Jaloezie; hatelijkheid
 • Relatie is een artistieke prestatie
 • Risico dat relatie op den duur onvoldoende vervult

 

 

Combinatie Type 4 en 5

Overeenkomsten Verschil type 4 Verschil type 5 Bijzonderheden
 • Analytisch
 • Introspectie
 • Naar binnen
 • Gevoelig
 • Verlegen
 • Analytisch
 • Emotioneel open
 • Delen
 • Push/Pull
 • Beleven
 • Verbonden
 • Expressief
 • Gesloten
 • Privacy
 • Neutraal
 • Doordenken
 • Afstandelijk
 • Ingetogen
 • Hart en hoofd
 • Vleugels

 

 

Combinatie Type 4 en 5 verhaal

Structuur in de chaos.

Renate, medisch specialist was getrouwd en heeft twee dochters. Haar man kreeg op zeer vroege leeftijd een ernstige spierziekte, takelde zienderogen af en moest op een bepaald moment zelfs opgenomen worden in een verpleegtehuis. Ze spraken onderling af dat zij voor hem zou blijven zorgen, maar dat ze wel zouden gaan scheiden. Bas werkte in de automatisering. Hij richt zich vooral op het uitpluizen van complexe problemen op het gebied van netwerken. "Een echte nerd op het gebied van de bits en bytes." Hij leefde alleen, las veel en speelde bridge op internationaal niveau. Toen beide 40 jaar oud waren ontstond er toch behoefte aan een partner. Ze vonden elkaar via het internet. Enkele maanden werd er intensief gemaild zonder dat ze elkaar zagen. Hoewel Renate Bas op basis van de mailwisseling heel anders had voorgesteld, klikte het direct tijdens hun eerste ontmoeting. Vooral de humor en de wederzijdse behoefte aan gezelligheid. Al vrij snel daarna volgde er een introductie in haar netwerk. Inmiddels zijn ze 8 jaar samen. Samen zorgen ze voor haar ex-man en voor de twee kinderen. Zij viel vooral voor zijn rustige houding. "Hij breng structuur in mijn leven; schept orde. Hij bewaakt mijn grenzen als ik me weer eens teveel in details verlies." Bas was vooral gefascineerd door haar inzichten in mensen en het gemak waarmee ze contacten legt. "Ze brengt spontaniteit en afwisseling in mijn leven. Trekt me achter mijn PC weg. Mijn omgeving was totaal verrast over wat er met mij gebeurde. Ik werd veel actiever en socialer!" Nu hebben ze een actief sociaal leven. Zowel privé, zakelijk als op de bridgevereniging. "We verbouwen, tuinieren, koken, zorgen voor mijn ex en zijn ouders, voeden op, reizen veel, wandelen, fietsen en zwemmen iedere week. En dat naast onze drukke banen. We moeten oppassen dat we door die zorg voor anderen wel goed met elkaar in contact blijven." Dat ook omdat hun stijlen van leven en werken sterk verschillen. Renate is actief, creatief en ongeduldig. Bas nadenkend, nuchter en weloverwogen in zijn aanpak. Beiden kunnen heel confronterend worden als het niet loopt zoals zij het willen. Zoals bijvoorbeeld het huis waarin ze wonen. Voor hem een functioneel gebouw; voor haar een 'thuis' waarin ze het leven beleeft en gelukkig is. Haar creatieve ideeën over de inrichting botsen met zijn nuchtere kostenbewuste overwegingen. "Ik zal nooit wennen aan zijn nuchtere eigen wijsheid." zegt Renate. "Dan kan hij zich terugtrekken en wordt onbenaderbaar. Als hij iets niet belangrijk vindt dan gebeurt het ook niet." Bas zal nooit wennen aan de chaos die Renate creëert. "Ze laat altijd alles rondslingeren en kan het dan natuurlijk ook niet mee terugvinden. Haar schoenen staan overal behalve in de schoenenkast. Het ene moment is ze bezig met dit, dan weer met dat. En ondertussen verliest ze zichzelf in allerlei details. Chaos dus!" Maar gelukkig hebben ze niet de behoefte om elkaar te veranderen. Als ieder maar voldoende ruimte voor zichzelf heeft. "Je moet durven voor elkaar te kiezen, ook als de omgeving een beroep op je doet. Dan is het belangrijk elkaar te beschermen zodat ieders eigen behoeften aan bod kunnen komen."  

 

Combinatie Type 4 en 6

Overeenkomsten Verschil type 4 Verschil type 6 Bijzonderheden
 • Zijn kritisch
 • Twijfel
 • Overdrijven
 • Anti-autoriteit
 • Emotie trekt aan
 • Verlangen naar gemis
 • Voorkomen oppervlakkigheid
 • Behoefte aan vervulling
 • Hunkering aantrekkelijk
 • Hier en nu
 • Relativeren
 • Emotie verwart
 • Verlangen naar veiligheid
 • Voorkomen risico’s
 • Behoefte aan veiligheid
 • Hunkering ongewenst
 • Vooruit denken
 • Regels
 • Hart en hoofd

 

Combinatie Type 4 en 6 verhaal

Betrokken zijn, maar ruimte laten.

Renate was 23 jaar oud, religieus ingesteld en woonde in een klooster. Victor (21) liep daar stage. Hij zocht meer zekerheid en hoopte die in de religie te vinden. Ze leerden elkaar kennen in de keuken. Hij volgde een dieet en zij wilde daar meer van weten. Daardoor voelde Victor zich gehoord. Hij nam initiatief en ze gingen een keer samen op stap. Maar daarna bleef het een tijdje stil. Victor wilde zich niet opdringen. Omdat het uiteindelijk niet goed voelde in het klooster (ze was nogal tegendraads) wilde Renate verhuizen naar een kamer in de stad. Op zoek naar een huis in dezelfde stad kwam Victor haar toevalligerwijze tegen. Dat was de 'hand van God' zouden ze later zeggen. Ze raakten opnieuw in gesprek. Serieuze gesprekken over religie en de essenties van het leven. "Ik was onder de indruk van de manier waarop Victor zijn gedachten en ervaringen kon verwoorden.", zei Renate. Victor waardeerde vooral de stevigheid en stoerheid van Renate. "Ze leert me te vertrouwen op de flow van het leven!" Ze bleven elkaar ontmoeten. Soms bij elkaar, soms even op afstand. Dan was er wel contact via brieven en de telefoon. Beiden soms bang om definitief voor elkaar te kiezen. "Het eerste deel van onze relatie was eigenlijk een schreeuw om bestaansrecht." zei Renate. "Maar uiteindelijk hebben we elkaar op een diepere laag van essentie gevonden." Inmiddels zijn ze 18 jaar getrouwd. Victor: "Ik ben niet meer te vergelijken met vroeger. Toen zat ik emotioneel helemaal vast. Nu ken ik, door het voorbeeldgedrag van Renate, veel meer nuance en gevoel. Ook lichamelijk ben ik vrijer. Zij bevestigt me in wie ik ben en helpt me te ontwikkelen. Ook heeft ze een bijna naïef vertrouwen in het leven. Daardoor leer ik minder wantrouwend te zijn en op het leven te vertrouwen." Renate heeft door Victor meer zelfinzicht gekregen. "Ik kan mijn kwetsbare kant beter benoemen en weet beter mijn positie in te nemen in onze relatie." Ze heeft ook minder behoefte aan bevestiging. "Ook denkt hij vooruit. Dat geeft regelmaat en orde, daar waar ik nogal een eigen impulsief ritme heb." De keerzijde is dat Victor soms ook de neiging heeft om op een te dwingende manier de emoties van Renate weg te redeneren. "Dat laat hij op een overdreven manier zien wat ik doe. Dat is niet respectvol. Dan komt er een soort oerkracht in mij naar boven." Victor heeft er nog steeds moeite mee dat Renate niet kan kiezen. "Ze weet niet wat ze wil en ziet niet alles wat er te zien is. We moeten echt afspreken wie wanneer beslist, anders gebeurt er niks." Zo ook ten aanzien van de opvoeding van hun kinderen. Renate twijfelde of ze wel een goede moeder kon zijn. Ze relativeerde alles. Victor was van de regels en de regelmaat. Dus kocht hij een paar boeken over opvoeden voor haar zodat ze wat houvast had. Het geheim van hun relatie? Dwing een vragensteller niet om over zijn emoties te praten als hij daar nog niet aan toe is. Wacht dan op een beter moment. Toon betrokkenheid, luister en verdiep je, maar zet hem niet vast in een eerder geuite mening! Gebruik als romanticus je lichamelijkheid als kracht. Dat helpt de vragensteller om te helen. Anderzijds, help de romanticus zichzelf niet op te sluiten in haar eigen emoties en leefwereld. Stimuleer haar de vrijheid te voelen die er is en daarin eigen keuzes te maken.  

 

Combinatie Type 4 en 7

Overeenkomsten Verschil type 4 Verschil type 7 Bijzonderheden
 • Intensiteit
 • Emotioneel
 • Idealisme
 • Avontuur
 • Stimulerend
 • Egocentrisch
 • Piekervaringen
 • Pijn ervaren
 • Negatieve gevoelens beleven
 • Zoeken naar uniciteit
 • Melancholie
 • Voelen
 • Wat is er niet?
 • Pijn vermijden
 • Negatieve gevoelens vermijden
 • Zoeken naar synergie
 • Toekomst
 • Begrijpen
 • Wat zou er kunnen zijn ?
 • Hart en hoofd

 

 

Combinatie Type 4 en 7 verhaal

Verbondenheid door ruimte te geven.

Renate was inmiddels 7 jaar zonder relatie. Ze volgde een training en daar ontmoette ze Luuk. Een interessante man vond ze. Met name zijn stem intrigeerde haar. Elke drie maanden zagen ze elkaar en gingen af en toe naar de film. Totdat de begeleiders in de training vroegen: noem 6 deelnemers waarmee je zou kunnen verblijven op een onbewoond eiland. Waarmee je samen zou kunnen overleven, maar ook lol hebben. Vervolgens kozen zij uit de verkozen namen de stellen die als opdracht een week lang 24 uur per dag samen zouden moeten zijn. Zo werden Renate en Luuk aan elkaar gekoppeld. Die week was heerlijk voor Renate: het voelde veilig; ze kon zichzelf zijn; lucht en lichtheid voelen en plezier hebben. En het meeste belangrijke, zou ze er later aan toevoegen: hij kon niet weg! Ze leerde Luuk kennen als iemand met humor en optimisme. Iemand met een breed interesseveld die beeldende verhalen kan vertellen en niet teveel meegaat in haar dips. Na die week moesten ze verplicht weer uit elkaar. Luuk reageerde maar niet op haar smsjes. Dat bracht weer angst en verdriet. Maar uiteindelijk reageerde Luuk wel en kwam er toch contact. Nu hebben ze een Lat-relatie. Luuk had op relationeel gebied al wat achter de rug: twee relaties en 3 kinderen. Hij keek nu uit naar een 4-achtig iemand. Iemand die zelfstandig kan zijn, maar ook ruimte en vertrouwen geeft. Hij vond Renate warm, lief en fysiek aantrekkelijk. Hij schrok niet van haar heftigheid, hoewel hij tijd nodig had om haar ruzies te begrijpen. "Zij stimuleert me bij haar te blijven door mij geborgenheid te bieden. Ik mag af en toe alleen zijn, maar kan dan ook weer terugkomen. Ik kan erop vertrouwen dat het goed is en dat geeft me veiligheid." Renate leerde van Luuk om niet direct te provoceren als er iets mis is. Niet direct haar emoties eruit te gooien. Wel eerlijk en duidelijk zijn, maar rustiger en meer afgestemd naar voren te treden. "Ook om me meer te committen aan sporten en uitdagingen op te zoeken." Luuk leerde van Renate dat het OK is om af en toe alleen te zijn, maar dat je dat dan wel even moet aankondigen. Maar vooral ook om zijn gevoelens te benoemen in plaats van ze in te houden. Wat echter moeilijk blijft voor Luuk is dat alles bij Renate via haar emoties gaat. "Als er iets is, probeer ik haar uit te leggen wat er volgens mij gaande is, maar dat lijkt ze dan niet te willen horen. Op die momenten kan ze heftig en manipulatief zijn. Eerlijkheid noemt zij dat." Voor Renate blijft het lastig dat Luuk soms in zichzelf keert als er iets mis is. "Tijdens de overgang komen bij mij weer allerlei oude angsten naar boven. Hoewel ik er nu anders mee om ga, was ik toch niet altijd even positief. Ik merkte dat Luuk daar stil van werd. Dan voel ik dat er iets speelt, wil er over praten, maar houdt hij de deur dicht." De belangrijkste tip die Renate kan geven over het omgaan met Luuk is hem de ruimte te geven die hij nodig heeft. "Dat is eng, maar die pijn moet je verduren. Lukt je dat, dan zal de relatie zich verdiepen." Luuk tipt over een relatie zoals met Renate: "Wees waarachtig! Ook als dat gedoe kan opleveren. Blijf in verbinding en vlucht niet weg." Speelt er iets, dan doen ze een 'inquiry' bij elkaar. Dan krijgt de één de gelegenheid 10 minuten tegen de ander te praten, zonder dat die reageert. Ondertussen houden ze elkaars handen vast. Daarna draaien de rollen om. Op die manier kan gezegd worden wat gezegd moet worden en blijft de verbinding in takt. Daarnaast heeft Luuk geleerd de intuïtie van Renate serieus te nemen. "Zij voelt vaak dat er iets bij mij broeit, voordat ik die gevoelens zelf kan duiden. Dan moet ik haar mij laten helpen te onderzoeken wat er speelt."  

 

Combinatie Type 4 en 8

Overeenkomsten Verschil type 4 Verschil type 8 Bijzonderheden
 • Intensiteit
 • Diepte
 • Directheid
 • Energie
 • Emotie
 • Authenticiteit
 • Roekeloos
 • Impulsiviteit
 • Verzet
 • Passief
 • Beleven
 • Gevoelig
 • Gevoelens beleven
 • Problemen ervaren
 • Verward
 • Nietsdoen
 • Doorleven
 • Authenticiteit
 • Actief
 • Handelen
 • Taakgericht
 • Gevoelens overstijgen
 • Problemen oplossen
 • Gericht
 • Actie
 • Oplossen
 • Resultaatgericht
 • Hart en buik
 • Lijken op elkaar

 

 

Combinatie Type 4 en 9

Overeenkomsten Verschil type 4 Verschil type 9 Bijzonderheden
 • Relatiegericht
 • Gevoelens anderen
 • Meelevend
 • Opgaan in
 • Weinig zelfwaardering
 • Verlies zelfvertrouwen
 • Zorgzaam
 • Op zichzelf gericht
 • Uniek zijn
 • Uitersten zoeken
 • Buitengewoon
 • Extreme/diepe emoties
 • Op anderen gericht
 • Opgaan in omgeving
 • Comfort zoekend
 • Gewoon
 • Gelijkmatigheid
 • Hart en buik