Type 6, de Vragensteller

Credo: voorkomen is beter dan genezen

Overtuiging:

 • wereld is onveilig en bedreigend
 • mensen zijn niet te vertrouwen

Strategie:

 • projectie van angsten
 • waakzaam zijn; onderzoeken
 • aan de kaak stellen of gehoorzamen
Energie gaat uit naar:

 • twijfelen
 • advocaat van de duivel
 • toetsen
 • loyaal zijn
Vermijden:

 • onzekerheid
 • hulpeloosheid
 • bezwijken
 • disloyaliteit
Aandacht voor:

 • risico vermijding
 • verborgen gebreken

 

Blinde vlek:

 • klaaggedrag

Vergeten:

 • alles is te vertrouwen
Sterktes:

 • alertheid
 • intuïtie
 • loyaliteit
 • betrouwbaarheid
 • serieusheid
 • verantwoordelijkheid

Waardeert:

 • eerlijkheid
 • betrouwbaarheid
Valkuilen:

 • achterdocht, besluiteloosheid
 • twijfel
 • tobberigheid
 • striktheid
 • teveel vragen
 • voorzichtigheid
 • schijnbare overmoed

Allergie:

 • nalatigheid
 • gemakzucht
 • lichtzinnigheid
 • dubbele agenda’s
 • onbetrouwbaarheid
 • gebrek aan samenwerking
Persoonlijke groei:

van twijfelaar naar autoriteit

 Ontwikkeling:

 • vertrouwen
 • eigen autoriteit zijn
 • overlaten, aanvaarding
 • zelfvertrouwen
 • zorgeloosheid
 • souplesse
 In stress door:

 • onbetrouwbaarheid, verraad
 • overheersing
 • veeleisendheid

Uit boosheid door:

 • sarcasme
 • scherp
 • beschuldigend
 • gevat zijn
De subtypen
Zelfbehoud 1 op 1 Sociaal
Familie loyalist: veiligheid door verwanten en genegenheid Krijger: mentale of fysieke kracht; orde door zoeken/creëren van schoonheid Sociale beschermer: plichtbesef door bewaking veiligheid en regels groep
 • geruststelling in relaties
 • warmte/affectie zoeken
 • vriendschap=veiligheid
 • imaginaire angsten
 • vijandelijkheid ontwapenen
 • loyaliteit creëren
 • anderen inpakken/pleasen
 • invloed hebben
 • kracht/macht en schoonheid gebruiken
 • respect afdwingen
 • ordelijkheid zoeken
 • sociale plicht doen
 • loyaliteit naar de groep
 • rituele verplichtingen
 • zelfopoffering
 • collectieve autoriteit zoeken
 • opkomen voor maatschappelijke zaken
 • bewaking veiligheid groep
 

Dynamische aspecten

In ontspanning naar Type  9 In stress naar type 3 Bijzonderheden type 6
 • loyaal bij vertrouwen
 • angst verdwijnt
 • taak en doelgericht
 • bij succes weer terugtrekken
 • kans op 6 : 66 %
 • kans op 5 of 9 : 8 %
 • kans op 4 of 7: 5 %
Beschrijving van type 9 Beschrijving van type 3 Non-verbaal:

 • geconcentreerd
 • ogen scannen
 • serieus
 • alert/gespannen
 • behoudend gekleed

Interacties van Type 6 met andere typen 

Verhalen van Type 6 in relatie met andere typen