Type 2, de Ondersteuner

Credo: ik ben er voor jou

Overtuiging:

 • om te krijgen moet je geven
 • om van te houden moet je nodig zijn
 • trots op verdringen eigen behoeften
 • ik mag niet voor mezelf kiezen
 • andermans behoeften eerst

Strategie:

 • onmisbaar zijn
 • voor wat hoort wat
Energie gaat uit naar:

 • onmatig pleasen
 • anderen zich goed laten voelen
 • helpen
Vermijden:

 • teleurstelling anderen
 • afhankelijk zijn van anderen (!)
 • afgewezen worden
 • zelf
Aandacht voor:

 • behoeften/gevoelens anderen
 • relaties

 

Blinde vlek: eigen behoeften

 

Vergeten:

 • ieders behoeften recht op aandacht
 • ik ben gewenst
Sterktes:

 • helpen, genereus, sensitief, ondersteunend, waarderend
 • veel energie
 • zorgzaamheid
 • tact
 • behulpzaamheid

Waardeert:

 • hulpvaardigheid
 • vriendelijkheid
Valkuilen:

 • indirectheid
 • zelfopoffering
 • doodknuffelen
 • omzichtigheid
 • over-behulpzaam
 • bemoederend/paternaliserend

Allergie:

 • botheid
 • egocentrisme
 • afstandelijkheid
 • kilheid/onvriendelijkheid
 • gebrek aan waardering
Persoonlijke groei:

van verzorger naar vriend

 Ontwikkeling:

 • wake-upcalls herkennen
 • wie ben ik
 • durven te ontvangen
 • nee zeggen / grenzen stellen
 • voor jezelf kiezen
 • directheid
 • nuchterheid
 In stress door:

 • teveel te doen
 • verwarring over eigen behoeften

Uit boosheid door:

 • gemis aan waardering
 • ze zorgen niet voor mij
 • oningevulde eigen wensen
 • uitbarstingen van emoties,
  huilen, verwijten
De subtypen
Zelfbehoud 1 op 1 Sociaal
Verzorger: warmte en ondersteunende relaties; privilege Minnaar: potentieel van anderen naar buiten brengen; verleiding Ambassadeur: verbinden van mensen en groepen; persoonlijke ambitie
 • trots wordt onderdrukken van eigen behoeften
 • ‘power behind the throne’
 • de ander centraal
 • privileges: ik verdien aandacht
 • via de ander is het veiliger
 • opdringerig
 • agressief
 • doodknuffelen
 • inpalmend
 • verleidend tot aandacht
 • potentie anderen ondersteunen
 • invloed is mensen kennen
 • ambassadeur
 • publiek imago
 • onmisbaar willen zijn
 • netwerker
 • mensen verbinden
 • spil in netwerk
 • ambitieus verbinden
 

Dynamische aspecten

In ontspanning naar type 4 In stress naar type 8 Bijzonderheden type 2
 • melancholie
 • als er misbruik gemaakt wordt
 • teveel een beroep 
 • teveel confrontatie
 • fanatiek niet ondersteunen
 • ‘taking the case to court’
 • als het niet werkt, snel naar ander (de pijn van falen is te groot)
 • kans op 2 : 65 %
 • kans op 7 of 9: 8% 
 • kans op 4 : 7%
 • kans op 1: 5 %
Beschrijving van type 4 Beschrijving van type 8 Non-verbaal:

 • toenadering
 • oog/fysiek contact
 • spiegeling
 • glimlach
 • situationele kleding

Interacties van Type 2 met andere typen

Verhalen van Type 2 in relatie met andere typen