Type 1 de Perfectionist

Credo: alleen kwaliteit telt

Verhalen van een type 1
Verhaal Zelfbeeld (zie placeholder) Verhaal Werk (zie placeholder)  Verhalen Relaties (zie interacties)
Persoonlijkheidskenmerken
Overtuiging:

 • je goed gedragen wordt verwacht en is normaal
 • spontaniteit is niet OK
 • slecht gedrag wordt veroordeeld en gestraft
 • perfectie is gewenst

Strategie:

 • liefde winnen door perfect te zijn
 • woede onderdrukken
Energie gaat uit naar:

 • alles goed doen
 • hoge normen
 • verantwoordelijkheid
 • persoonlijke behoeften onderdrukken
 • beheersing woede
Vermijden:

 • imperfectie
 • fouten maken
 • controle verliezen
 • boos zijn
 • regels overtreden
Aandacht voor:

 • goed en fout van jezelf en anderen
 • kansen voor verbetering

Blinde vlek: nuances – er is alleen zwart-wit denken

Vergeten:

 • alles is perfect zoals het is; jij bent OK
Sterktes:

 • integriteit
 • verbeterkansen
 • inzet
 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • zelfbeheersing

Waardeert: principes en competent gedrag

Valkuilen:

 • pietluttigheid, teveel details
 • dogmatisme, starheid, rigiditeit
 • scherpe kritiek
 • sereniteit
 • bezetenheid

Allergie:

 • wispelturigheid
 • gemakzucht
 • losbolligheid
 • nonchalance
 • afspraken vergeten of negeren
Persoonlijke groei:
van criticus naar coach
Ontwikkeling:

 • wake-up calls herkennen
 • zien dat er verschillende waarheden zijn
 • mededogen met zichzelf en anderen
 • genieten
 • doel is om mens te zijn, niet foutloos
 • relativeren, luchthartig
 • flexibiliteit
 • spontaniteit
 • souplesse
 • wat wil ik ipv wat denk ik dat hoort
 In stress door:

 • maar zelfkritisch te blijven
 • kritiek van anderen
 • teveel verantwoordelijkheden te hebben
 • teveel issues om te verbeteren
 • mag niet boos zijn

Uit boosheid door:

 • minachting
 • overmatige zelf-justificatie

De subtypen

Zelfbehoud 1 op 1 Sociaal
Pionier: fysieke omgeving organiseren en controleren om angst te vermijden Prediker: kracht & hoge normen leiden tot verhitting Sociale verbeteraar: behoefte aan veiligheid en regels; moeite met nieuw
 • boosheid naar anderen
 • risico dat ik verkeerd kies
 • spanning tussen wat ik zelf wil en wat hoort
 • controle om irritatie te vermijden
 • woede wordt angst
 • angst om fouten te maken
 • ik moet te hard werken
 • bezitterig
 • jaloers
 • idealiseren
 • als ik perfect ben dan heb ik geen concurrentie
 • stoomketel
 • plezier leidt af
 • maatschappelijk idealisme
 • rechter
 • hartstochtelijke politieke overtuigingen
 • rigide opvattingen
 • inflexibel
 • sociale idealen
 • verabsoluteren van regels

Dynamische aspecten

In ontspanning naar Type 7 In stress naar type 4 Bijzonderheden type 1
 • boosheid ontspant
 • criticus loslaten
 • verantwoordelijkheden loslaten
 • ontspanning plannen
 • waarom doen ze toch niet… terwijl ik
 • zwart-wit denken
 • melancholie en depressie
 • kans op 1: 66 %
 • kans op 4 of 6: 8%
 • kans op 2: 7%
 • kans op 9: 5 %
Beschrijving van type 7 Beschrijving van type 4
 • non-verbaal
 • ernstig
 • strak
 • beheerst
 • glimlacht bij oneens zijn
 • verzorgde kleding

Interacties van Type 1 met andere typen
Verhalen van Type 1 in relatie met andere typen