Verhalende traditie

Het Enneagram kent vele stijlen waarin het aangeboden en onderricht wordt. De ESN kiest ervoor om te werken met het Enneagram in de verhalende traditie.  

Wat wordt ermee bedoeld?

Deze werkwijze gaat ervan uit dat mensen zelf expert zijn in hun eigen type-patroon. Zij alleen kunnen van binnenuit vertellen hoe de dingen ervaren worden. Hieruit vloeit ook voort dat het niet mogelijk is anderen respectvol te typeren zonder eerst hun verhaal gehoord te hebben!

Helen Palmer en David Daniels hebben de panel- en interviewmethodiek ontwikkeld waarin deze werkwijze geïllustreerd wordt. De geïnterviewde persoon vertelt, aan de hand van vragen over het type-patroon, in eigen taal en met bijbehorende energie hoe ‘het werkt’. Deze verhalen creëren zo, anders dan een enneagram-boek of workshop, op levendige wijze het algemene beeld van een type en tegelijkertijd het unieke karakter van de mens die dit type gebruikt. Het verhalende effect verschaft een verdiepend inzicht voor zowel de verteller als de luisteraar. 

Enneagram en panels

De narrative- of verhalende traditie maakt naast persoonlijke interviews, ook gebruik van panel-interviews. Dit is een illustratieve wijze van onderricht over en kennismaking met het enneagram. Mensen met eenzelfde type-patroon, verhalen aan de hand van vragen, voor de groep, hoe zij hun enneagram-type ervaren en zich erin ontwikkelen. Voor zowel degenen die vertellen, als voor de luisteraars komt het type op een uiterst authentieke wijze tot leven. Het type-patroon kan niet gefaket worden, verbaal en non-verbaal valt er van alles te beleven tijdens een panel-interview. De persoon in kwestie kan, door de vragen, zich dieper bewust worden van het eigen gedrag en motief. Maar ook de luisteraar ervaart ter plekke wat de impact kan zijn van een bepaald  type op zijn eigen persoonlijkheidspatroon. Het is, naast literatuur, een bijzondere wijze van kennismaken met het enneagram… in levenden lijve!   

Gesponsord door