PEP-themabijeenkomst 10 maart – Enneagram en Opstellingen

Spreker: Frits van Kempen. Frits zal ons meenemen in de wereld van het Enneagram en Opstellingen. Frits heeft een zéér ruime ervaring, dus dit gaat vast en zeker een zéér interessante en interactieve morgen worden. Dus mis deze primeur niet!

Dit jaar start de PEP met themabijeenkomsten, waarbij een onderwerp wordt
uitgediept en gedeeld met alle aanwezigen. Er is ruimte voor oefeningen en onderlinge uitwisseling voor een bepaald thema.

Er zijn drie themabijeenkomsten geagendeerd (als pilot project). Na afloop zullen we
inventariseren of deze extra PEP-activiteit aan een behoefte voldoet. Een
themabijeenkomst gaat door bij een minimale opgave van 10 deelnemers.

Themadag: 9.15 uur inloop; 9.30 uur start programma; 11.00 uur pauze met koffie en thee; 12.30 uur afronding. Locatie: Het Ampt van Nijkerk.

De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor participanten van het Platform en
geïnteresseerden met een coach-achtergrond die kennis hebben van het
Enneagram. Voor een bijeenkomst wordt € 10,00 gevraagd om de kosten van de
locatie te dekken. Na afloop is er gelegenheid om in het restaurant te blijven
lunchen. De kosten daarvoor zijn voor eigen rekening.

Geef je direct op door een e-mail te zenden aan: info@enneagramplatform.nl