Enneagram Typen Database

De ETD is samengesteld door Frank Post. Hij inventariseerde uit de literatuur alle kenmerken van de enneagramtypen en hun onderlinge relaties. Daarnaast interviewde hij een groot aantal stellen om anekdotische informatie te krijgen over hoe alle typecombinaties in de praktijk samenleven. Het opbouwen van de ETD is monnikenwerk en heeft enkele jaren geduurd.

Het doel is om niet alleen overzichtstabellen met kernwoorden voor een bepaald type te hebben, maar we willen ook de Database aanvullen met verhalen die de typen illustreren.