Drie centra van intelligentie

In het midden van de cirkel van het enneagrammodel staat een driehoek afgebeeld. Deze verwijst naar drie centra van intelligentie, het hoofdcentrum, het hartcentrum en het buikcentrum.

Deze centra beschrijven drie wijzen van aandacht, met betrekking tot het ‘onder controle houden’ van het dagelijks leven. De aanname is dat een van die centra zich dominant ontwikkelt in onze jonge kindertijd. Bijvoorbeeld, een bepaalde situatie voelt voor het kind zo naar, dat het als vanzelf iets gaat doen om zich weer goed te voelen. De ervaring dat iets werkt maakt dat het kind eenzelfde gedrag blijft herhalen. Een specifiek patroon, om gedragsmatig (buitenkant) iets te doen, wanneer je jezelf niet goed voelt (binnenkant) is geboren! Als volwassene kun je natuurlijk kiezen waar je aandacht heen gaat in een nare situatie… maar patronen kenmerken zich door automatisme. Geen bewuste vrije keuze, maar een strategie die als vanzelf wat naar is wil omzetten in weer een goed gevoel… controle?

Het buikcentrumHet hartcentrumHet hoofdcentrum