ESN-voorjaarsdag 30 maart 2019 – “Return to the land of your soul”

Je bent van harte uitgenodigd.

Na een jaar van ‘Vieren’ met elkaar in het jubileumjaar 2018, staat 2019 in het teken van een jaar ‘Werken’ met elkaar!

Op deze ESN dag gaan we als deelnemers concreet aan het werk.  We ‘bestuderen’ deze dag onze fixatie,  ons innerlijk werk én ons spiritueel verlangen.  Voor deze 3-slag is er een korte inleiding per ‘onderdeel’ waarna we aan de hand van ons eigen verhaal er in een kleine groep mee aan het werk gaan.  Zo willen we met 3 cirkels een eenvoudig groei-model creëeren. Dit vanuit de achterliggende gedachte dat mijn Ego-patroon niet mijn essentiële WelZijn op het oog heeft, maar mij in de roes van een ‘goed gevoel’ wil sussen. Tegelijkertijd moedigt de samenleving het snel ‘ervaren en beleven’ van een goed gevoel aan, door een ‘spirituele bypasses’ aan te bieden. De mimics die het Ego van onze Essentie maakt.

Het enneagram daarentegen wil mij juist wakker schudden uit mijn ‘zoete gevoel’ en zo de weg terug wijzen naar mijn essentie, re-turn…

Aangezien wij aan maximaal 5 tafels met elkaar gaan werken, is er ruimte voor een beperkt aantal deelnemers (± 24 plaatsen, daarna start er een reserve-lijst)

In januari volgt een uitgebreidere uitnodiging.


Locatie: Basisschool Coolsma, Coolsmalaan 3-5, Driebergen.

Prijs: 25 euro contant ter plaatse of overmaken op bankrekeningnummer ESN te Driebergen: NL18INGB0009552159 o.v.v. ESN dag (voor donateurs is deelname aan 1 ESN-dag per jaar gratis).

Lunch: zelf meenemen (fruit en drinken wordt aangeboden)